UiO’s kildesortering forbedres

News

Universitet i Oslo har over 7000 ansatte og ca 28000 studenter. Det blir mye avfall fra så mange – og sortering er viktig. UiO har kuttet ut restavfallsbøtte på kontorene og satser på felles kildesorteringsstasjoner istedet. Fra utgangspunktet på 32% kildesortering av avfallet, er UiO nå på vei mot 80%. Vi ønsker lykke til videre og takker for godt samarbeid i prosjektperioden.