Kartlegging av farlig avfall

News

 

InErgeo har på vegne av en eiendomsbesitter kartlagt farlig avfall etter en konkurs. Sluttraportering er gjort til Fylkesmannen, som stilte krav om kartlegging og opprydding etter et nedleggelsestilsyn.