Miljøkrav ved offentlige anskaffelser

News

Offentlige virksomheter er fra 1.1.2017 pålagt å ta hensyn til miljø, arbeidsforhold og sosiale forhold ved gjennomføringen av sine anskaffelser. Virksomheter som er sertifiserte Miljøfyrtårnvirksomheter eller ISO14001, har gjennom sine sertifikater dokumentert at man har innført miljøledelse – og vil derfor stille sterkere i konkurransen om anbud enn virksomheter som ikke har innført miljøledelse. InErgeo AS har bistått mange virksomheter med implementering av miljøledelse og vi erfarer også at flere av disse har redusert sine kostnader ved å ta hensyn til miljøet… Vinn-Vinn for både miljøet og virksomheten er noe vi liker.

Ta gjerne kontakt med oss om dere vurderer å bli sertifisert: post@inergeo.com

Miljødokumentasjon ved innkjøp