Lean analyse

News

De fleste større industrivirksomheter driver med LEAN i en eller annen form. Fokus på effektivitet, redusert sløsing og redusert kapitalbinding i lager er viktige parametere for å forbedre virksomheten.

Med systematisk forbedringsarbeid kan man redusere tidsbruk pr arbeidsoperasjon og materialbruk pr. produkt år etter år…

Vi kan analysere LEAN-status for en industri- eller kontorvirksomhet på en systematisk måte og gi dere den kunnskapen dere trenger for å starte LEAN-reisen.