Mer avfall i Norge – mindre gjenvinning

News

Det å lage avfallsstatistikk i Norge er ikke lett, men heldigvis er det kompetente miljøer hos SSB som har denne vanskelige jobben. Tallene skal hentes fra mange kilder, vaskes og korrigeres – og så kommer tallene. 21.11.17 kom tall for 2015. I perioden fra 2012 til 2015 øker avfallsmengdene. Andelen som energi- og materialgjenvinnes går litt ned, og mengdene til deponi øker. Ikke nødvendigvis feil utvikling –  fordi avfallstypene som vokser er farlig avfall og lett forurensete masser. Noe av det farlige avfallet kan gjenvinnes, men ikke alt. Det er viktigere å ta farlige stoff ut av kretsløpet enn å strekke gjenvinnings-strikken for langt syns vi!

Les mer her: http://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/avfallet-oker-like-mye-som-bnp