Miljøfyrtårn har fått «EU-pass»

News

Etter lang og god innsats og forberedelse fra Stiftelsen Miljøfyrtårn – og helt nødvendig støtte og bistand i søknadsprosessen fra fagmiljøet i Miljødirektoratet –  er Miljøfyrtårnordningen godkjent av EMAS som nasjonal sertifiseringsordning i EU. Det betyr at norske Miljøfyrtårnsertifiserte virksomheter også kan bruke sitt Eco-Lighthouse certificate ovenfor kunder og leverandører i EU. Vi vet at EMAS-ordningen er meget god og solid – særlig på miljørapportering – og godkjenningen vil føre til at også Miljøfyrtårn-ordningen vil utvikles og forbedres.

Vi er stolt over å være med på Miljøfyrtårnlaget – og hjelper gjerne til om andre vil være med.

http://miljoblikk.no/2018/04/miljosertifisert-inngangsbillett-markeder/

https://www.miljofyrtarn.no/aktuelt/miljofyrtarn-er-anerkjent-av-eu/

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.328.01.0087.01.DAN&toc=OJ:L:2017:328:TOC