Rengjøring av emballasje

Produkter

Mye emballasje kan brukes om og om igjen om den er rengjort og ikke er skadet. Emballasje som inneholder rester av kjemikalier, oljer etc. – er farlig avfall.  Ved å rengjøre emballasjen kan denne brukes om igjen uten risiko for forurensing.

Vår samarbeidspartner CEB Impianti i Italia har laget solide industrielle vaskemaskiner for stålfat, plastfat, IBC-containere og lignende beholdere i over tyve år. De vet hvordan virkelig skitten emballasje kan rengjøres slik at den kan brukes om igjen mange ganger – eller resirkuleres. Dette er sirkulær økonomi i praksis.

 

Fordeler ved CEB-vaskemaskiner:

  • Kort og effektiv vaskeprosess med 250 eller 400 bar.
  • Ansatte eksponeres ikke for gasser eller tunge løft.
  • Vaskevannet resirkuleres –lavt vannforbruk
  • Rustfritt stål i alle viktige deler, lang levetid og enkelt vedlikehold

Gjenvinning av løsemidler

Ved å behandle forurensete løsemidler i denne kondenseringsenheten kan man selv gjenvinne brukte løsemidler. Ta kontakt for mer informasjon.