Sikker lagring og trygg transport av Li-Ionbatterier

Produkter

Mange branner på avfallsanlegg skyldes «selvantenning». Da er man usikker på brannkilden. Vi er overbevist om at mange av brannene skyldes Li-ionbatterier som er skadet. Slike batterier er ustabile og starter før eller senere en oppvarming – som kalles Thermal Runaway. Tempraturen stiger til ca 700 grader – og så begynner det å brenne eller eksplodere.

Etter vår mening er den eneste sikre lagrings og transportmåten for slike ustabile Li-ion batterier bruk av ADR-godkjente Lionguard-bokser og omfylling med slokkemiddelet Pyrobubbels. Begge produktene er utviklet av Genius Technology.

Behov for sikker lagring og transport? Kontakt oss på post@inergeo.com