LEAN implementering produksjon

by inergeo | 03.04.2017

Alle Prosjekter

Prosjektperiode 2014-2016 – to prosjekter

LEAN implementering produksjon

InErgeo bisto en fabrikk i Romania (900 ansatte) med å implementere LEAN sammen med installasjon av nye maskiner i produksjonen. Sammen med produksjonsledelsen etablerte vi nye KPI’er og nye rutiner. Prosjektet ble utført sammen med vår samarbeidspartner LEANMAP fra Sveits.