Kurs Forebygging av Branner på Avfallsanlegg

News

Norsk Forening for Farlig avfall holder et nytt kurs i forebygging av branner på avfallsanlegg. Kurset fokuserer på risikovurderinger, forebyggende tiltak og slokking med enkelt og virkningsfullt utstyr som bør finnes på alle anlegg.

Påmelding gjøres til NFFA: https://www.nffa.no/Kurs/Kursoversikt/ArtMID/449/ArticleID/4607/NFFAs-kurs-i-brannforebygging-p229-avfallsanlegg