Innsamling av EE-avfall i Romania

by inergeo | 03.04.2017

Alle Prosjekter

Prosjektperiode 2014-2016

Innsamling av EE-avfall i Romania

Sammen med et av de største returselskapene for EE-avfall i Romania, Ecotic, bisto InErgeo i et prosjekt med formål å øke innsamlingen av EE-avfall og kunnskapen om miljørisiko  ved avfall. Et av virkmidlene er etablering av Romanias første gjevinningsstasjon for avfall. Denne ble bygget i IASI, som er den tredje største byen i Romania og en kjent universitetsby.