Behandlingsanlegg for farlig avfall og forurenset jord

Produkter

Econ Industries leverer utstyr for gjenvinning av farlig avfall. Vi tror deres teknologi og utstyr kan støtte utviklingen mot en sirkulær økonomi.

Econ’s teknologi er egnet for behandling av avfall som inneholder olje, løsemidler, PAH eller annet industriavfall som kan fordampes og deretter separeres fra det øvrige materialet.

Følgende typer avfall kan behandles:

 • Boreslam
 • Metallspon og metallslam
 • Forurenset jord
 • Oljeholdig avfall, slam og sand
 • Kvikksølvholdig avfall

Dette er hva kundene liker best ved ECONs VacuDry® teknologi

 • Høy kvalitet av gjenvunnede ressurser – tilpasset temperaturprofil , vakuum og nitrogen vil hindre oksidasjon eller forringelse av verdifulle ressurser
 • Lavt energiforbruk – gjennom svært effektiv oppvarmingssystem
 • Høy fleksibilitet – anleggene kan tilpasses endringer i avfallet
 • Høy tilgjengelighet> 90% – Heavy duty utstyr for 24/7 drift
 • Høyeste sikkerhetsnivå – (CE og ATEX-sertifisert, godkjent av tyske TÜV)
 • Lave utslipp – på grunn av undertrykk og aktivt kullfilter
 • Perfekt prosesskontroll – online overvåkning av batch prosesser

Se mer om Econ her: www.econindustries.com

Ta kontakt om dere har avfall som dere ikke får gjenvunnet!